Leker gutter med jenteleker, og omvendt?

Leker gutter med jenteleker, og omvendt?

I en verden som stadig beveger seg mot større aksept og forståelse for mangfold, er spørsmålet om barns leketøyvalg mer relevant enn noen gang. Tradisjonelt har leker blitt markedsført med tydelige kjønnsroller: biler og actionfigurer for gutter, dukker og kjøkkenleker for jenter. Men i løpet av de siste årene har det skjedd en bemerkelsesverdig endring i hvordan samfunnet oppfatter kjønn og lek, noe som har ført til en gradvis oppløsning av disse stereotype barrierene.

En Endring i Perspektiv

Forskning viser at barns lekepreferanser er formet av en kombinasjon av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Mens noen studier antyder at gutter og jenteleker faller naturlig og kan trekkes mot forskjellige typer leker basert på biologiske predisposisjoner, er det klart at sosiale forventninger spiller en stor rolle i å forme disse valgene. Foreldre, lærere, og media kan alle bidra til å forsterke tradisjonelle kjønnsroller, bevisst eller ubevisst, gjennom leketøyvalg og oppmuntring av bestemte lekeaktiviteter.

Men i takt med en voksende bevissthet rundt kjønnsdiversitet og inkludering, har mange foreldre og pedagoger begynt å utfordre disse normene ved å oppmuntre barn til å utforske et bredt spekter av leker, uavhengig av kjønn. Dette inkluderer å la gutter leke med dukker for å fremme empati og omsorgsevner, og å oppmuntre jenter til å engasjere seg i spill som fremmer romlig resonnement og problemløsning.

Industriens Respons

Leketøysindustrien har også begynt å ta innover seg disse endringene, med flere selskaper som nå markedsfører sine produkter på en kjønnsnøytral måte. Dette inkluderer alt fra kjønnsnøytrale fargevalg til emballasje, til å utvikle leker som bryter med tradisjonelle kjønnsroller. For eksempel, Lego har lansert linjer som er rettet mot å bygge jenter’ interesse for vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap, og matematikk (STEM-fag), mens butikker som Target har fjernet kjønnsbaserte skilt i deres leketøyavdelinger.

Sosiale Medier og Representasjon

Sosiale medier har også spilt en nøkkelrolle i å fremme kjønnsinkluderende lek. Foreldre og pedagoger deler stadig oftere bilder og historier om barn som bryter med kjønnsnormene gjennom deres leketøyvalg, noe som gir andre foreldre og barn modellen for å følge etter. Representasjon i media, inkludert TV-programmer, filmer, og bøker, som viser mangfold i kjønn og leketøyvalg, hjelper også med å normalisere ideen om at barn kan leke med hva som helst de finner interessant og givende, uavhengig av deres kjønn.

Fremtiden for Lek

Mens det er klare tegn på fremgang, er det fortsatt en lang vei å gå. Stereotypier og kjønnsnormer er dypt rotfestet i mange kulturer, og det vil ta tid å helt bryte ned disse barrierene. Men ved å fortsette å utfordre konvensjonelle visdommer rundt kjønn og lek, kan vi skape et mer inkluderende samfunn hvor barn føler seg frie til å utforske sine interesser og identiteter gjennom leken, uten frykt for stigmatisering eller begrensninger.

Å la barn velge sine egne leker basert på personlig interesse snarere enn kjønn, kan bidra til en mer balansert utvikling av ferdigheter og interesser, noe som er avgjørende for deres generelle vekst og velvære. Ved å omfavne og fremme denne tilnærmingen, kan vi hjelpe til med å forme en generasjon som er mer empatisk, kreativ, og tilpasset et mangfoldig samfunn.

Utfordringer og Muligheter

Det er viktig å anerkjenne at selv om bevegelsen mot kjønnsinkluderende lek har vunnet terreng, møter den fortsatt motstand fra visse hold. Noen foreldre og pedagoger kan være motvillige til å bryte med tradisjonelle normer, enten på grunn av personlige overbevisninger eller frykt for sosial utestengelse av deres barn. Det krever modighet og bevissthet å motstå disse pressene og støtte barns rett til fritt å velge hvordan og med hva de leker.

For å overvinne disse utfordringene, er det viktig at foreldre, pedagoger, og samfunnet som helhet fortsetter å utdanne seg om betydningen av inkluderende lek og de positive effektene det kan ha på barns utvikling. Dette inkluderer å fremme dialog og åpenhet rundt temaet, samt å støtte initiativer og produkter som bryter ned kjønnsstereotypier.

Veien Frem

Fremtiden for lek ligger i inkludering og mangfold. Ved å oppmuntre barn til å leke på tvers av kjønnsbegrensninger, kan vi bidra til å bygge en verden hvor hver person blir verdsatt for hvem de er, ikke basert på forutbestemte kjønnsroller. Dette inkluderer å anerkjenne og støtte alle barns rettigheter til å utforske en rekke interesser og aktiviteter, fra dukkehus til dinosaurer, fra kunstneriske uttrykk til teknologiske oppfinnelser.

I takt med at samfunnet fortsetter å utvikle seg, vil tilnærmingen til barn og lek utvilsomt også forandre seg. Ved å legge til rette for et miljø hvor kjønnsinkluderende lek er normen, kan vi hjelpe til med å sikre at alle barn får muligheten til å uttrykke seg fritt og utvikle seg til hele, velrundede individer. Det handler ikke bare om leker; det handler om å bygge grunnlaget for et mer likestilt og mangfoldig samfunn.

En Guide til Kjøp av RC Helikoptre

En Guide til Kjøp av RC Helikoptre

Radiostyrte (RC) helikoptre er et populært fritidsaktivitet for mange mennesker, fra barn til voksne. De kommer i mange forskjellige former, størrelser og prisklasser, og å velge det riktige kan ofte være en utfordring. I denne artikkelen vil vi utforske viktige aspekter du bør vurdere når du kjøper et RC helikopter, inkludert pris, kvalitet og annet du bør tenke på.

Hva Er Et RC Helikopter?

Et RC helikopter er et modellhelikopter som styres med en håndholdt radio. Modellene varierer i størrelse og kompleksitet, fra enkle leketøy designet for barn, til mer avanserte modeller for hobbyister og profesjonelle brukere.

Kvalitet og Pris

1. Budsjett: Syma S107G (ca. 300 kr)

Syma S107G er et utmerket budsjettvalg for nybegynnere. Den har en robust konstruksjon, stabil flukt og er lett å styre. Til tross for sin lave pris, gir den en god innføring i RC helikopterflyging.

2. Mellomklasse: Blade 230s V2 (ca. 3000 kr)

Blade 230s V2 er et utmerket valg for de som er klare til å ta steget opp fra nybegynnernivå. Den er utstyrt med mer avanserte funksjoner som kollektiv pitch og 6-kanals kontroll. Dette helikopteret er også i stand til å utføre akrobatiske manøvrer.

3. High-End: Align T-Rex 700X (ca. 15000 kr)

Align T-Rex 700X er en av de mest anerkjente RC helikoptermodellene på markedet og er rettet mot erfarne brukere. Med høy ytelse, avanserte kontrollfunksjoner og en prislapp som reflekterer sin høye kvalitet, er dette helikopteret for seriøse RC entusiaster.

Hva Du Bør Tenke På

Når du kjøper et RC helikopter, er det flere faktorer du bør vurdere. Først og fremst, vurder dine ferdighetsnivåer. Nybegynnere kan dra nytte av mer grunnleggende modeller, mens erfarne piloter kanskje ønsker mer avanserte modeller med høyere ytelse og større manøvrerbarhet.

Du bør også vurdere hvor du skal fly. Mindre helikoptre er best for innendørs bruk, mens større modeller kan fly utendørs, selv i vind.

Kvaliteten på konstruksjonen er også viktig, spesielt hvis du planlegger å fly ofte. Mer robuste helikoptre kan motstå mer slitasje.

Til slutt, ta hensyn til batterilevetid og ladetid. Det er alltid lurt å ha ekstra batterier for lengre flyøkter.

Økonomiske Vurderinger og Forbrukslån

Husk at det beste RC-helikopteret for deg vil avhenge av dine individuelle behov og budsjett. Mens noen kan bli fristet til å ta opp et forbrukslån for å kjøpe high-end modeller som Align T-Rex 700X, er det viktig å vurdere om dette er økonomisk forsvarlig. Det er mange gode alternativer tilgjengelig i forskjellige prisklasser, og det er helt mulig å nyte denne hobbyen uten å bryte banken.

RC helikopterflyging er en spennende hobby som kan nytes av alle aldre. Uansett om du er en nybegynner eller en erfaren pilot, finnes det en modell der ute som passer til dine behov og budsjett (sjekk https://xn--besteforbruksln-ulb.no/ for mer informasjon). Husk å vurdere kvaliteten, prisen og dine personlige preferanser når du velger ditt neste RC helikopter. Lykkelig flyging!

Viktig med riktig leketøy

Puslespill

Det har blitt skrevet milevis med avhandlinger om lekens betydning for barns utvikling og mange flere mil vil fortsatt bli skrevet. Også i dyreriket brukes leken for å lære, men å ta i bruk ting, altså leketøy, er unikt for mennesket. Dette har å gjøre med menneskets forestillingsevne, evnen til å tillegge eksterne objekter egenskaper, verdi og liv. Det har også å gjøre med menneskets bruk av verktøy, men her fins det også eksempler fra dyreriket. Sjimpanseunger hermer etter foreldrenes bruk av steiner og stokker for å få tilgang til føde, de leker altså med verktøy.

Lek og lær

Barn lærer ved å leke, mens ungdom og voksne ser på læring som et kjedelig slit. Hadde voksenopplæring i større grad tatt form av lek så hadde vi kanskje vært litt klokere alle mann? Å leke oss til kunnskap er heldigvis noe vi kan velge selv og mange populære leketøy som brettspill gir oss nyttig lærdom samtidig mens vi har det gøy sammen med andre. Det har de senere år også blitt utviklet mange databaserte spill hvor utvikling av logikk, matematikk, ordforråd etc. er en gratiseffekt av spillets gleder.

Leketøy for voksne barn

Vi voksne trenger også leker og heldigvis fins det gode tilbud også for oss. Det er spesielt menn som i voksen alder fortsetter å leke selv om dette ofte ikke er like populært hos deres kvinnelige partnere. Det beste er så klart om vi kan leke sammen både voksne, kvinner og menn og barn. Sport er en form for lek, det er ikke uten grunn at vi sier “de olympiske leker”. Rollespill og teater er andre former for lek som mange voksne har det gøy med og lærer mye av. Mange voksne har dessuten en eller annen hobby og disse kan ofte anses som en slags forlengelse av barndommens lek.

Lek er en utfordring

Barn leker uansett og de tenker ikke over at de leker, det er deres mest naturlige tidsfordriv. De tenker heller ikke over utfordringene som ligger i leken, utfordringene som gjør at de utvikler egenskaper som hjelper dem senere i livet. Samarbeid og sosial omgang er viktige aspekter ved leken. Det ligger ikke automatisk i oss at vi klarer å omgåes andre mennesker på en sunn og konstruktiv måte, vi må lære det. Denne kunnskapen begynner å ta form i sandkassa og vi får bruk for den allerede fra 1. klasse på barneskolen. Å leke betyr på mange måter at vi tar utfordringen det er å være menneske (se utvalget av leker spesielt egnet for de minste).

Leken setter rammene

Leken gir oss ikke bare kunnskap og ferdigheter, den gir oss også rammer og regler. Like viktig som å bli kjent med våre egne rammer og grenser er det å forstå andres grenser. Gjennom barndommens gleder og konflikter, ekstatisk moro og nådeløse kamper lærer vi om oss selv og våre medmennesker. Neste gang du er i byen en tur, ta en kikk på leketøy i topp kvalitet på Playdon!

Hvorfor leker vi?

Lek

Lek er ikke bare en fornøyelig form for tidsfordriv. Leken kan også fungere som et viktig verktøy i mange aspekter av dagliglivet for både barn og voksne. Lek hjelper oss til å mestre fysiske utfordringer som f.eks. finmotorikk, samt med kognitiv utvikling og sosiale evner. Lek kan også brukes som et utmerket verktøy i en integreringsprosess. Dette kan være et barns introduksjon inn i et nytt miljø ved f.eks. bytte av skole, eller det kan være ved integrering inn i en ny kultur og tradisjon.

Hva er lek?

Johan Huizinga (1872-1945), en av grunnleggerene av moderne kulturhistorie, definerte lek som følgende: Lek er en frivillig aktivitet som bevisst foregår på utsiden av det “vanlige” livet. Lek oppfattes som “uviktig”, men har samtidig evnen til å absorbere deltagerne intenst og totalt. Lek er en aktivitet som ikke er knyttet til noen form for fortjeneste eller materiell interesse. Lek foregår innenfor sine egne rammer i tid og sted og ifølge sine egne klart definerte regler.

Lek og barn

Hos små barn er lek ofte knyttet til kognitiv utvikling og sosialisering. Lek som oppfordrer til læring inkluderer ofte leketøy, verktøy samt lekekamerater. En del former for lek kan ses som rene øvelser i situasjoner som kan oppstå senere i livet, som f.eks. lekeslåssing. Resultater innenfor neurovitenskapen indikerer at lek utvikler personlig fleksibilitet. Dette gir seg uttrykk i individets evne til å løse et problem på flere forskjellige måter, samt evnen til å forbedre, eller omorganisere en situasjon. Å lære gjennom lek har lenge vært ansett som et kristisk aspekt i barns utvikling. Barn bruker også leken til å regulere sine følelser, uten en slik regulering kan følelser senere i livet fort bli overveldende og føre til negativt stress.

4D puslespill – leker for hele familien.

Lek og sport

Sport er en av de mest universielle former for lek. De forskjellige kontinentene har hver sine dominerende varianter. Ifølge sosiologen Norbert Elias er sport blant voksne en viktig del av sivilisasjonsprosessen. Tap eller seier i sport kan også påvirke våre følelser i en slik grad at ingenting annet virker viktig. Det er ikke bare utøverne av sport som blir emosjonelt påvirket. Mennesker som følger en bestemt sportsgren passivt, kan i like stor grad la seg rive med og “føle” det samme som utøverne. Slike opplevelser kan være så sterke at de dominerer individets følelser og oppførsel.

Lek og voksne

Voksne som ofte deltar i lek og spill kan ofte bli beskrevet som barnslige av andre, mindre lekende voksne. Men lek er faktisk en viktig aktivitet uavhengig av alder. Voksenlek kan føre til kreativitet og glede og målet er ikke alltid kun moro. Lek og fantasi er utrolig viktige elementer i utviklingen av kunst og på mange områder i vitenskapen. Forestillingsevne blir sett på som helt essensielt hos menn og kvinner som studerer opprinnelsen til vårt univers og samtidig leter etter livets aller minste byggeklosser.

Playdon – leker for livet

R/C helikopter

Hos Playdon er vi godt kjent med ordtaket “forskjellen på en gutt og en mann er prisen på lekene hans”. Vi leker nemlig hele livet og derfor har Playdon et meget variert utvalg som strekker seg fra leker for de minste til leker for de største. Å leke med sine barn skaper minner for livet og er en viktig del av læreprosessen. Hos oss finner alle barn og voksne sine favorittleker.

Hos Playdon finner du kvalitet

Produkter for de små må ha kvaliteter andre produkter ikke trenger og de må først og fremst være sikre. Våre leker er lagd i materialer som trygt kan smakes og tygges på og de tåler dessuten røff behandling i forskjellige elementer. Barns lek er virkelighet for barnet selv og utvikler barnets fantasi, forskertrang, kreativitet og samarbeidsevner. Hos Playdon vet vi hvor viktig riktig leketøy er og vi satser stort på å tilfredstille våre kvalitetsbevisste kunder.

Et rikt utvalg leker

De minste barna leker med så og si alt mulig, men snart blir de mer kravstore og spesielt interesserte. De får sine egne “fagfelt” og de blir påvirket av sine venner og samtidige trender. Disse variasjonene avspeiles alltid i vårt utvalg. Eldre barn vil ofte ha mer avanserte leker og ofte leker som krever innsats utover selve leken. Hos Playdon finner du for eksempel byggesett og puslespill med ulike vanskelighetsgrader. Dette er leker som gir barn og unge utfordringer som stimulerer utvikling og kreativitet. For de voksne barna kan leketøyet ofte bli ganske så avanserte saker, se vårt store utvalg av spennende droner og andre radiostyrte produkter!

Bli større med Playdon

Våre leker hjelper oss med å vokse og bli større. Playdon er også i denne utviklingsprosessen og vi utvider stadig vårt utvalg til å omfatte flere kategorier. Sammen med oss kan du og dine barn vokse på den rette måten. Vi vil snart kunne tilby våre kunder et rikt utvalg spennende kostymer. Både barn og voksne elsker å kle seg ut og kostymer hjelper oss med innlevelsen som leken krever. Kostymer er også en herlig del av en rekke brettspill hvor hele familien kan delta. Mulighetene er uendelige og tematikken i kostyme og spill strekker seg fra tidenes morgen til langt inn i en fremtid blant stjernene.

Les: Lek for helsa di!

Å handle på hos oss

Det er enkelt å handle hos Playdon.no og våre kunder beskyttes av gjeldende regler utarbeidet av Forbrukerrådet. Angrefristen er på 14 dager og gjelder for alle varer. Det forutsettes at varen returneres uskadet og i sin originalemballasje. Ved mangler eller feil på produktet vil du kunne returnere varen så fremt mangelen eller feilen ikke er et resultat av feilaktig bruk eller skadende behandling fra kjøpers side. Informasjon om angrefrist og reklamasjon finner du på Playdon.no. Fornøyde kunder er vårt mål og dette reflekteres også i vår kundebehandling i tilfelle reklamasjon.

Ny radiostyrt bil på Playdon

HBX Massive X Monster BL

Det kommer stadig vekk nye, kule og morsomme leker inn på vår nettbutikk. Her er noen av de tøffeste vi nylig har inkludert i utvalget:

Radiostyrte biler – Massive X Monster

Utvalget av radiostyrte biler er nylig supplert med råtøffe HBX Massive X Monster, en monstertruck med overdimensjonerte hjul og ekstra futt i motoren. Råskinnet har full drift på alle 4 hjul, noe som gjør den ekstra stabil og gir det beste veigrepet. Det trenger den! Den børsteløse motoren pumper ut kraft nok til at HBX Massive X Monster kommer enkelt opp i 60 km/t. Dette er en radiostyrt bil mange tøffe og praktiske tekniske detaljer, som alle er tatt med for å gi deg en bedre kjøreopplevelse, bedre kontroll og langt mer moro.

Bilen ruver både i høyden og ellers, med sin 40 centimeters lengde og kraftfulle motorpakke. HBX Massive X Monster er ganske lett å styre og kommuniserer med kontrolleren over 2,4 GHz-båndet. Dette gjør at andre radiostyrte biler og droner har mindre sjanse for å forstyrre signalet til fartsmonsteret ditt. Dermed er det også enklere å lage konkurranser, og leke seg sammen med andre som også digger følelsen av fart og moro. Du kan forvente misunnelige blikk med din Massive Monster, den er rett og slett imponerende. Se kraftpakken i aksjon her!

Din egen Ferrari eller Corvette

For de som liker litt mer elegante radiostyrte biler, er LaFerrari og Corvette C7R Racing også å finne blant nyhetene. Begge modellene kommer fra høyt respekterte New Bright, en av kongene innen radiostyrte biler. Begge er i skalaen 1:12, og er nøye designet for å gi en god kjøreopplevelse, samtidig som bilene er meget autentiske i utførelsen i forhold til originalene. Om du drømmer om å få råd til en ekte Ferrari eller Corvette, er dette stedet å begynne. Bilene tar seg godt ut med lekker finish og mange kule detaljer, og er selvsagt moro å kjøre. En av fordelene med disse to modellene, er at de også passer for de yngre helt ned til 6 år.

Nye droner fra 2Fast2Fun

Radiostyrte biler er morsomme og gir timevis med spenning og muligheter. Men, vi tør påstå at dette gjelder minst like mye for droner og multikoptere. På Playdon finner du modeller som har innebygd kamera, noe som gjør at du kan lage utrolig kule filmer fra naturen og omgivelsene du leker deg i. Pass bare på at du følger sikkerhetsanbefalinger og respekterer andres rett til privatliv!

Nytt i utvalget av droner og multikoptere, er 2Fast2Fun F.A.H. Quadrocopter og Droooone fra samme produsent. 2Fast2Fun har mange tøffe og innovative droner i produksjon, og disse to passer utmerket inn i porteføljen. F.A.H. gir deg spesielt mye for pengene, samtidig som den er bra drone å starte med om man er helt fersk. Droooone er noe mer avansert, men begge to modeller er lett å lære seg å kontrollere. Vi anbefaler at du starter flytimene dine innendørs (pass på lamper og vaser), før du tar dronene med deg ut i naturen.

Hold deg oppdatert!

På venstre side på Playdons nettsider kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev. Da får du ikke bare oppdateringer i vår butikk, med nye og spennende radiostyrte biler, droner, replikas, bilbaner og alt det andre, men også muligheten til å motta spesialtilbud og ekstra rabatter. Alt du trenger å oppgi er navn og epostadresse. Vi deler aldri din epost eller navnet ditt med noen tredjepart, og sidene er krypterte for å forhindre misbruk av personopplysninger. Du kan selvsagt melde deg av nyhetsbrevet, når som helst.

Tips til julegaver

Julegaver

Leter du etter tips til julegaver, er det å surfe på nettbutikker som vår en av de beste løsningene. I vanlige butikker kan det være vanskelig å få oversikt, samt de er ofte fylt til randen nå før jul. På nettet sitter du hjemme i fred og ro, og kan sjekke mange produkter og butikker uten noe stress og mas. I tillegg er blant annet vår nettbutikk ofte betydelig rimeligere enn vanlige butikker.

Mange av våre produkter egner seg for flere aldersgrupper. Radiostyrte biler er for eksempel nesten like populære blant halv-voksne mennesker, som blant den yngre garde.

Julegaver som engasjerer flere

Bilbaner er ypperlige som gaver for noen som kan dele. En Scalextric bilbane med App-kontrollsett innbyr til at flere kan leke og konkurrere sammen. For å gjøre det mer spennende, kan man også sørge for at hver racerbilsjåfør få egen bil. Dette er også julegaver som kan suppleres senere med ekstra skinner og annet morsomt tilleggsutstyr.

Tredimensjonale puslespill er også populære og noe som flere kan engasjere seg om sammen. Settene du finner i vårt utvalg er i høy kvalitet, detaljert og vinner priser for sin gode design. Disse gir timevis med kreativ utfordring.

Droner er blant de mest populære gavene

Radiostyrte droner kan faktisk ha mye av samme funksjonen som bilbaner, når det gjelder det å leke og utfolde seg sammen. Har alle hver sin drone, kan man enkelt lage konkurranser og ”baner” som skal flys på tid. Man kan også lage spennende oppdrag som skal løses.

Hos oss finner du droner i alle prisklasser, til og med droner med innebygd kamera. Disse igjen gir uante muligheter for utforsking, noe de mange videoene på Youtube vitner om. Filming med droner av natur og omgivelser, kan være spennende og lærerikt. Plutselig oppdager man ting i omgivelsene som man ikke så før man fikk det i fugleperspektiv.

Spar tid og penger

Det er flere fordeler med å handle på nett. For det første slipper du alt maset i butikkene nå før jul. Stresset i butikkene er noe som gjør hele høytiden til et masete prosjekt for mange. Med nettbutikker som Playdon.no, kan du sitte stille og rolig hjemme i stua og gjøre det viktigste innkjøpene før jul. Den raske leveringstiden gjør også sitt til at du ikke trenger stresse unødvendig. Alle bestillinger som foretas på en ukedag før klokka 12, sendes samme dag. vanligvis har du varen hjemme hos deg innen det er gått mellom 2 og 4 dager. Husk likevel at dette er mest avhengig av posten, spesielt i førjulstiden.

Å handle på nett er ofte billigere enn om du går i vanlige butikker, og det er også trygt. Våre sider er sikret med SSL og all informasjon du oppgir når du bestiller, er kryptert. Du har også flere sikre betalingsmetoder å velge mellom. Betaling med kredittkort og vanlig bankkort er det vanligste, men du kan også velge PayPal og Klarna Checkout. Klarna er et fakturasystem der du kan velge å motta en faktura, du kan foreta delbetalinger og du kan betale med kort. Gjennom Klarna kan du også handle julegaver med delbetalinger.

Les: Derfor handlet jeg alle julegavene på nettet.

Lima togbaner – nyheter på Playdon.no

Lima - ITALO togsett

Nå som det nærmer seg jul, kan det lønne seg å følge ekstra med på hva som skjer her på Playdon.no. Vi har nylig utvidet sortimentet med 3 kjempetøffe togbaner fra italienske Lima. Denne produsenten er synonym med elektriske togbaner og modelltog i aller beste kvalitet. Selskapet har levert detaljrike tog til folk i alle aldre, helt siden 1950-tallet. Settene du finner her hos oss, egner seg både for de som vil ha en enkel leke, og for de som kanskje senere vil utvide til å kompliserte landskap for togbaner.

Lima ITALO for de med fremtidsplaner

Lima ITALO er settet for de som eventuelt vil utvide hobbyen. Dette settet har nemlig de standard togskinnene fra Lima i metall, som er strømførende og tilkobles en medfølgende transformator. Mange starter med togbaner og sett som dette, der de bygger selv landskapet rundt. Du finner tonnevis med nyttige og spennende tips om hvordan man lager realistiske kulisser for togsett som dette, for eksempel på denne siden. Materialene du trenger er ikke all verden, og du kommer langt med litt pappmaché, lim og hobbymaling.

Dette er en hobby som ofte utvikler seg til en lidenskap, der man stadig utvider både i omfang og kompleksitet. Selv om mange slike landskap ser svært avanserte ut, er det faktisk enklere enn de fleste tror, og også billigere. Mye kan bygges på egenhånd, noe som gir rom for kreativ utfoldelse og utforsking i massevis.

Togbaner for barn

For den yngre garde, som kanskje ikke har de største utbyggingsplanene, passer Lima ETR 500 Frecciarossa utmerket. Toget kjører på standard AA batterier og er enkelt å komme i gang med. Med i pakken får du enkle signallys, stasjonsbygning, landskap og skinner som kan settes sammen i forskjellige baner.

Selve togsettet er en tro kopi av det første høyhastighetstoget i Europa. Elegante Frecciarossa knytter sammen Milano og Roma, samt Milan og Napoli. Jomfruturen ble unnagjort på slutten av 1980-tallet, der toppfarten ble målt til hele 319 kilometer i timen. Lima ETR 500 Frecciarossa har lys som virker, både fremme i lokomotivet der motoren sitter, samt i dummy-lokomotivet bak.

Togsett med radiostyring

Lima Passengers R/C passer også til barn over 3 år. Her får du med egen lekematte med ferdigbygde hus, tunell og skog i papp. Dette togsettet er den komplette lekeplassen for små lokomotivførere. Selve togsettet inneholder et lokomotiv med lys og lyder. Slike detaljer gjør leken mer moro, spesielt i tuneller og med dempet belysning. Lokomotivet drar 3 vogner ved hjelp av standard AA batterier, og styres med en enkel radiostyring. Selv barn fra 3 år mestrer dette uten problem. For mange er dette en fin måte å lære seg litt om elektronikk, samtidig som man får muligheten til å bruke sin egen fantasi og kreativitet.

Droner er morsomme, men tenk på sikkerheten

2Fast2Fun - Focus Drone Quadrocopter

Droner er blitt utrolig populære leker for både voksne og unge. De avanserte lekene gir svært mange muligheter, alt ettersom hvilken modell du velger. Droner med kamera gjør at du kan utforske og lage kjempetøffe videoer. Du kan også konkurrere med dronene, med hinderløyper og flyvekonkurranser. Ha sikkerheten i fokus, uansett hvordan du bruker radiostyrte droner.

Her er noen ting du bør tenke på:

Pass på lampa!

Tenk litt på sikkerheten når du flyr med droner. Hjemme i huset er det fort gjort å komme borti gjenstander som kan bli ødelagte, bilder som står i bokhylla, taklamper og lignende. Å ikke fly innendørs er som regel ikke et alternativ, da mange foretrekker å øve seg her før de forflytter seg utendørs. Det kan være en god idé å bruke et dedikert rom til å fly droner i, et rom der du ikke risikerer å ødelegge noe.

Tenk også på at droner kan få skader, selv om våre produkter er av god kvalitet. Flyr du i full fart inn i en vegg, kan det godt hende du blir sittende med reparasjoner og kanskje utskifting av deler.

Ta hensyn til folks privatliv

Når du flyr droner utendørs har du en del andre ting du bør tenke på. Har dronen din kamera (se CX-30W FPV Quadrocopter – et av våre mest populære produkter), bør du huske at det å filme naboer eller andre kan oppleves som ubehagelig og som et inngripen i deres privatliv. Ser du på Youtube, finner du mange utrolig flotte videoer av landskap og spennende prosjekter. For eksempel denne, der en glad amatør tilfeldigvis oppdaget at det ble spilt inn scener til siste Star Wars i nabolaget hans!

Unngå ulykker

Å fly droner utendørs kan også være en belastning for fugler og andre dyr. Ta hensyn til våre flyvende venner, spesielt i hekketiden. Dette er som regel ikke et stort problem i urbane strøk, men tenk likevel over det om du bor i by.

En av de mest alvorlige sikkerhetshensyn du bør tenke på når du leker deg med droner, er sivil og militær luftfart. Du bør absolutt ikke bruke dronen din til å filme eller utforske nær en flyplass, og definitivt ikke i områder for innflygning. Dette gjelder også selv om du ikke er i nærheten av flyplasser. Det har hendt at droner har forårsaket nestenulykker med helikoptre, også i tettbebygde strøk.

Les: Slik blir du droneflyver.

Droner kan forårsake personskader

De minste dronene (som 2Fas2Fun FAH Quadrocopter) er fine til å starte med om man er nybegynner, og de vil som regel ikke kunne skade personer noe særlig. Men, la uansett være å fly direkte over andre mennesker eller rett i nærheten av de. Et rotorblad i høy hastighet vil kunne skade for eksempel øyne, selv om de er laget av plast og er små. Farten har også mye å si. Droner som ”dylter” borti noen forårsaker neppe alvorlige skader, men kommer de i høy fart, stiller det seg annerledes.

Beste tips til julegaver? Kjøp på nett!

Lek

Julekvelden kommer som kjent brått på i følge det gamle ordtaket. I dag er det vanlig å foreta julehandelen mens man sitter hjemme i stua. Det er enklere å finne gode idéer enn om man tråler den ene butikken etter den andre, og du slipper både kø ved kassa og å drasse med deg tunge pakker hjem. Bestiller du på nett, blir julegavene levert hjem til deg.

Hos Playdon.no ser vi at julehandelen allerede er i gang. Her får du noen tips til julegaver vi vet mange vil sette pris på.

Julegaver til de minste

Småtroll liker alt som har sterke farger og som beveger seg. Våre I/R-leker for barn er populære nå som det lir mot jul. Det som det selges mest av er brannbiler, ambulanser og politibiler. De er forholdsvis rimelige og tåler en støyt. For de yngste barna er disse lekene en fin introduksjon til radiostyrte innretninger av alle slag. Fordi kontrollene er enkle, er det lett for selv 3-åringer å få grepet på bilene. De litt større kan også prøve seg på kransettet fra Silverlit eller de tilhørende modellene. Med litt fantasi kan ungene lage sin egen byggeplass. Hva med å transportere julegodter med heisekran og lastebil? Her får ungene garantert timevis med moro og uendelige muligheter for krestiv lek.

Moro for hele familien

En av bestselgerne er startpakken fra Scalextric. Dette er julegaver som kan engasjere hele familien, eller som passer utmerket for sosiale samvær med venner. Scalextric er kongen av kule bilbaner og har vært på markedet gjennom flere generasjoner. Faktisk finnes det hundrevis av klubber over hele verden som er sentrert rundt bilrace på Scalextric-baner. I utvalget finner du utmerkede alternative julegaver dersom du vil overraske flere familiemedlemmer på samme tid. Startsettet kan være til hele familien, mens hver enkelt kan få sin egen racerbil. Husk å gjøre det noenlunde likt! Enkelte modeller, som Scalextric Bentley Continental GT3 har klare fordeler på racerbanen. Såfremt sjåføren klarer å holde fartsmonsteret på veien!

Se Bentleyen på youtube!

Julegaver til de bortskjemte

Dersom du er ute etter julegaver som skiller seg ut, er byggesettene fra Pocher utmerkede. Byggesettene av fartsfantom fra Lamborghini er helt rå å se på, samt morsomme å sette sammen. Detaljene er imponerende, der for eksempel karosseriet er i lett metall, hjulene i ekte bilgummi, hjulene har fjæring, styringsmekanismen virker, alle dører og luker kan åpnes og så videre. Dette er en perfekt gave til alle som er bilinteresserte eller opptatte av lekker design. Julegaver som dette blir ikke glemt. Vi utvider stadig sortimentet, og per i dag har vi råtøffe Lamborghini Aventador og Lamborghini Huracán i flere varianter. Prikken over i-en er å sette din nye Lamborghini i det spesialdesignede glassmonteret fra Pocher.

Se Lamborghini Aventador på Top Gear.